Arahan Peraturan Zonasi Sempadan Sungai

Sempadan Sungai adalah kawasan/ruang di kiri dan kanan palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar tanggul untuk sungai bertanggul.

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Penetapan sempadan sungai pada bangun-bangunan di luar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disamakan dengan penetapan sempadan sungai di kawasan perdesaan .

Dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan, pemerintah Provinsi Bali telah memberikan arahan peraturan zonasi sempadan sungai. Arahan peraturan zonasi di jelaskan dalam Pasal 50 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang arahan peraturan zonasi sempadan sungai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau – download.