Wirama Mṛdukomala

1. Wirama Mṛdukomala

1. Ong sêmbah ninganātha tinghalana de tri loka śaraṇa.

(=Ratu Sang Hyang Mahasuci, pangabhaktin titiang inista suryaning ugi, santukan wantah Paduka Bhatara kantin jagat tigane;

= Ya Tuhan sembah hamba ini orang yang hina, mohon lihat oleh Mu penguasa ketiga dunia)

Wāhyā dhyātmika sĕmbahing hulun ijőngta tanhana waneh.

(=Sekala niskala pangabhaktin titiang ring Paduka Bhatara, tan wenten tiyos;

= Lahir bathin sembah hamba kehadapan kakiMu tiada lain)

Sang lwir Agni sakeng tahên kadi miñak sakeng dadhi kita.

(=Paduka Bhatara kadi Geni mijil saking taru sane latuh, kadi minyak mijil saking santenne,

= Engkau bagaikan api yang keluar dari kayu kering, bagaikan minyak yang keluar dari santan)

Sang sākṣat metu yan hana wwang ngamutĕr tutur pinahayu.

(=Paduka Bhatara nyalantara medal yening wenten anak ngincepang tutur kabecikan pisan;

= Engkau seakan-akan nyata tampak (keluar) apabila ada orang yang mengolah ilmu bathin dengan baik)

Bait ke-2….